نامه اعضای جداشده از فرقه مجاهدین در آلبانی به  آقای ” رولد نس” سفیر سابق نروژ در ایران

  ادامه مطلب 

Roald-Sturla-Næss-Against-Mojahedin-Khal

فرقه رجوی از تحریم و گرسنگی و شکنجه تدریجی مردم ایران بیشتر از همه خوشحال است

ادامه مطلب 

Mirbagher-Sedaghi-Rajavi-cult-Mojahedin-

خزعبلات رجویها علیه عبدالرحمان محمدیان

  ادامه مطلب 

مرگ مشکوک یکی دیگر از ناراضیان تشکیلاتی در فرقه تروریستی رجوی

  ادامه مطلب 

Ali_Pur_Ahmad_Nejat_Society_Gilan-450x34
img_2290.jpg

بهزاد مسعودی هم رفت اما سربلند و ایستاده

  ادامه مطلب 

Mohammad_Karami_HR_activist-110x85.jpg

ازکوزه همان تراود که دراوست

  ادامه مطلب 

d8b9d984db8c.jpg

جوابی به کال کنفرانس آقای بهزاد نظیری با موضوع مسائل سیاسی روز و چرا تظاهرات بزرگ هشت فوریه در پاریس

  ادامه مطلب 

کنفرانس ورشو نشان  ضعف یا قدرت

 ادامه مطلب 

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو درفرانسه(قسمت اول)

 ادامه مطلب 

کال کنفرانس بهزاد نظیری – نمایش ورشکستگی استراتژیک رجوی

 ادامه مطلب 

کنفرانس ورشو و جست و خیز تروریست ها

 ادامه مطلب 

فراخوان مریم رجوی به آماده باش برای سرنگونی ولی چرا از زبان بهزاد نظیری؟

 ادامه مطلب 

بهزاد-نظیری.jpg
qqq.jpg
d8b9d984db8c.jpg
Ebrahim_Khodabandeh_Mashad_1-450x316.jpg
fanus.png
mohamadnejad2.jpg
Unbenannt.png

دپوی افراد سالمند فرقه رجوی در آلبانی جبر تاریخیست چون این افراد دیگر به درد پیاده نظام حتی گوشت دم توپ هم نمیخورند 2018 

ادامه مطلب 

Mirbagher-Sedaghi-Rajavi-cult-Mojahedin-

نقل قول ها ی مجاهدین خلق، فرقه رجوی در محکومیت خود و اربابانشان

  ادامه مطلب 

Mossad-To-Use-MEK-Maryam-Rajavi-For-Fata

آقای عبدالرحمن محمدیان با سابقه 28 سال فعالیت تشکیلاتی از فرقه مجاهدین در آلبانی جدا شد 

 ادامه مطلب 

Albani-Abdolrahman-Mohammadian-260-410.j
Unbenannt.png

 رجوی میکشد بعد بالای جنازه مقتول خود نمازمیت میخواند

 ادامه مطلب 

d8b9d984db8c.jpg

مزدوران و اطلاعات فروشان ایران و جنگ سازمان مجاهدین است نه کس دیگر

 ادامه مطلب 

fr.jpg

بگذار صبر اروپا در برابر ایران لبریز بشه و سرشان را به سنگ بکوبند , چرا نباید ایران پیشرفت علمی بکنه 

 ادامه مطلب 

qqq.jpg

چندکلمه حرف حساب با سیاستمداران غربی

 ادامه مطلب 

sojoudi_me.jpg

مجاهد خلق یا اسیر جنگی؟

 ادامه مطلب 

Hassan_Heyrani_Survivor_MEK_Albania-450x

مرگ های مشکوک در انتظار اعضای فرقه رجوی

 ادامه مطلب 

Ebrahim_Khodabandeh_Mashad_1-450x316.jpg

رجوی و عضدانلو ( مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی) چاقوکشان سرکوچه سیاست

 ادامه مطلب 

d8b9d984db8c.jpg

کمک مالی فرقه رجوی به حزب راست گرایافراطی اسپانیا 

 ادامه مطلب 

Mohammad_Karami_HR_activist-110x85.jpg

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon