بلومبرگ: حمایت از مجاهدین خلق، رسوایی آشکار است

لینک به منبع 

rudy-giuliani-mek2.jpg

سیل در ایران ، فرصت طلبان و خائنین به وطن را بشناسید

الینک به منبع 

Mosa_Damroodi_Sorvivor_MEK_Rajavi_Cult_A

اگر کار مجاهدین خلق (فرقه رجوی) ترور نبوده ، لابد اعدام انقلابی بوده!

الینک به منبع 

pic-79139-1470814245.jpg

کسی از حضرات نمی پرسد پس سهم شما چیست چرا موضوع سیل سیاسی شده است ؟ مگر شما مجاهد خلق نیستید پس درد مردم چی شد  ؟

ادامه مطلب  

qqq.jpg

آرم سازمان را بر روی تخم مرغهای اهدایی مردم می زدند

لینک به منبع 

Ali_Ekarmi-450x300.jpg

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon