چه کسانی زمینه ساز کشتارهای اشرف و لیبرتی بودند؟:مخالفین ومنتقدین یا مسئولین سازمان مجاهدین؟

لینک به منبع 

Unbenannt.png

فرقه رجوی ، مجاهدين خلق، و یاوه گوییهایش

لینک به منبع 

Albania-Hadi-Zani-khani-Mojahedin-2.jpg

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او

لینک به منبع 

Maryam-Rajavi-MEK-Iran-Iraq-Albania.png

فلسفه عاشورا درفرهنگ رجوی وعضدانلو

لینک به منبع 

d8b9d984db8c.jpg

بولتون هم به جای فتح تهران، به زندان اشرف۳ در آلبانی تبعید شد

لینک به منبع 

Sobhani-mohammad-Hossein50-450x253.jpg

بولتون رفت و تهران را ندید

لینک به منبع 

4922786.jpg

تکیه رجوی بر باد ، سرنوشت غم انگیز و عبرتی تاریخی

لینک به منبع 

Download.jpg

اخراج جان بولتون از کاخ سفید . گفتگوی مسئولین سابق مجاهدین خلق

لینک به منبع 

MEK-John-Bolton-1024x796.png

وحشت فرقه رجوی از بی نتیجه بودن توطئه هایشان دراروپا

لینک به منبع 

saa.png

وقتی آمپریالیسم با تروریسم آشتی می کند

لینک به منبع 

fanus.png

تناقضات مشمئز کننده در فرقۀ رجوی، سازمان مجاهدین یا دار التناقض؟!

لینک به منبع 

isa.jpg

جوابی به قمپزهای مریم رجوی در جشن سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین در اشرف ۳

لینک به منبع 

qqq.jpg

مریم رجوی و کودکان جنگ

لینک به منبع 

Maryam_Rajavi_Misuse_Children_Paris_Raja

آنهائیکه در گرو جان بولتون و اجنبی  داشتند وسخنان مکرون  ما شاهد پایان هژمونی غرب بر جهان هستیم  .

لینک به منبع

qqq.jpg

کیف کوک مریم رجوی بی‌عملی در برابر فاشیسم دینی آنرا جری‌تر می‌کند , باور کردم !!!!

لینک به منبع 

Bagher.png

ایرانی نماها

لینک به منبع 

NCRI-Terrorists.jpg

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالینک به منبع 

thPU30TCE7.jpg

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon