حرف های فرقه مجاهدين و آدم كش قهار علی صفوی مصرف داخلی دارد

لینک به منبع 

52666674_774218079621784_741744651776766

تروریست کیست ؟ ما مزدور هستیم یا شما؟

لینک به منبع 

Albani-Abdolrahman-Mohammadian-260-410.j

زلزله های آبان و بیرون آمدن روح صدام و مسعود رجوی از تابوت

لینک به منبع 

Hamed_Sarrafpour-288x350.png

ابراز نگرانی و اعتراض اعضای جدا شده از مجاهدين به رييس جمهور آلبانی ـ توطئه فرقه مجاهدين عليه آقای احسان بيدی محكوم است

لینک به منبع 

Albania-Victims-of-MEK-260-410.jpg

مجاهدین خلق در آلبانی چه می‌کنند؟

لینک به منبع 

bbbccc.jpg

اوباش اتحاد زندانیان سیاسی ایران ( نام دیگر سازمان مجاهدین خلق ) چرا از دشمن مردم ایران درخواست کمک

لینک به منبع 

Bagher.png

آفتابه لگن هفت دست ، نهار و شام هچی، شعار استراتژیک مریم قجر عضدانلو

لینک به منبع 

mohamad.png

غلامعلی میرزایی: مگر ” غسل در صحنه ” و توبه در درگاه رجوی در نشست های معزشویی دروغ بود؟لینک به منبع 

Albania-gholamali-Mirzayi-Khaterat-1-260

خوشا به حال مجاهدین آلبانی , شورش در ام‌ القصرهم نقطه عطف مجاهدین شد

لینک به منبع 

Bagher.png

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

 

لینک به منبع 

saber.png

روز کوروش، دخالت در امور داخلی عراق و جاسوسی از ایرج مصداقی

لینک به منبع 

Hamed_Sarrafpour-288x350.png

بعنوان یک عضو جدا شده و منتقد نگران وضعیت آقای احسان بیدی هستم و دستگیری ایشان را محکوم میکنم

لینک به منبع 

Bagher.png

خبر محدودیت برای منافقین در فرانسه بی‌پایه و اساس نیست

لینک به منبع 

saa.png

چه کسی به شما ماموریت سرنگونی می دهد؟

لینک به منبع 

fanous.jpg

وقتی مریم رجوی جنایت کار از قطعنامه شصت وششمین حقوق بشر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل استقبال میکند باید از چه نالید

 لینک به منبع 

Bagher.png

مجاهدین خلق در آلبانی چه می کنند؟ غسل و توبه در نشست های شبانه با خواندن تناقضات جنسی

لینک به منبع 

Albania-BBC-Hassan-Heyrani-260-410.jpg

فروپاشی دیوار برلین، آغاز فروپاشی مبارزه مسلحانه یا تروریسم

لینک به منبع 

Karim-Gholami-12.jpg

اعتراضات ایران: مردم درباره مجاهدین خلق آگاهند

لینک به منبع 

US-MEK-meddling-poisons-grassroots-democ

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالینک به منبع 

thPU30TCE7.jpg

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon