واقعیت چیست اتحادیه وطن فروشان یا اتحاد زندانیان سیاسی

میر باقر صداقی انجمن وطنم نهم مارس ۲۰۱۹

در سایت آفتابکاران فرقه رجوی تعدادی وطن فروش و مبلغ ذلت ملی به نام اتحاد زندانیان

سیاسی ایران ( نام دیگر مجاهدین ) در نامه ای به وزیر امور خارجه آمریکا ” مدعی شدن

 تحریم ایران مردم ایران  مصداق بارز عدالت است”  اما از آنجائیکه خجالت میکشیدند از

مردم ایران یعنی  اولین قربانیان تحریم اسم  ببرند . جمله را در لفافه رژیم ظالم پیچیدند تا 

تعفن اندیشه آنها بر ملا نشود فرقه آبرو باخته رجوی بخاطر عدم مشروعیت در میان مردم

اینبار با بزک کردن القاب و عناوین همچون اتحاد زندانیان سیاسی  ایران میخواهد به گفته هایش مشروعیت دهد آیا به صرف اینکه زندانی سیاسی هستی و صد نفری دور هم جمع شده اید حق دارید از عوض هشتاد میلیون ایرانی نظر دهید و اینچنین وقیحانه از دشمن مردم ایران بعنوان عالیجاب پمپئو یاد کرده وبنویسید

مایلیم به عرضتان برسانیم که در طول ۴۰ سال حکومت ملاها بر کشور ما ایران ، دولت شما تنها دولت درجهان است که به درستی‌ به ماهیت این رژیم پی برده و قاطعانه در مقابل آن موضع گرفته است. شاید دولت آمریکا به گفته این آقایان تنها دولت در جهان بود که به درستی ماهیت رژیمهای عراق و لیبی را شناخته و قاطعانه این دو کشور را ویران  وبه جنگ داخلی کشاند تا جائیکه در قرن بیست ویکم در لیبی برده فروشی مد و رواج پیدا کرده است این از ثمرات برخوردها وشناخت های آمریکائیست در ادامه نامه این وطن فروشان ادامه میدهند  عالیجناب؛ ما بر این اعتقاد هستیم که تحریم‌ها بخصوص تحریم نفتی‌ رژیم ایران بزرگترین مانع از تاراج ثروت مردمی است که علیرغم داشتن ثروت‌ و ذخایر عظیم نفتی‌ ، یا در سطلهای زباله دنبال غذا می‌‌گردند یا برای امرار معاش مجبور به فروش اعضای بدن خود می‌‌شوند . و این فاجعه‌ای است که حکومت ۴۰ ساله آخوندی بر سر مردم ما آورده است و شما بدرستی و به کرات به آن اشاره کرده‌اید . اما این زندانیان مغرض از آقای پمپو نمی پرسند که چرا میلیونها نفر در آمریکا بی خانمان هستند و برای امرار معاش مجبور هستند تن فروشی کرده یا از سطلهای آشغال مواد غذایی جمع کنند یا اعضای بدن خود را بفروشند مگر تمامی این بدبختیهای که این آقایان اسم میبرند در آمریکا وجود ندارد اگر آقای پمپو اینقدر حلال مشکلات است چرا چاره ای به فقر و بدبختیهای مردم آمریکا نمیکند .

در ادامه اتحاد زندانیان سیاسی ایران در سهم خواهی به پمپو هشدار میدهد  آقای وزیراگر به ما یعنی مجاهدین خلق  سهم بیشتر ندهید بزودی در ایران تند روها اکثریت خواهند شد  . و برای اثبات نظرات خود رجوع میکند به  :

سایت رادیو فردا که بیشتر منعکس کننده نظرات وزارت خارجه جمهوری اسلامی است تا وزارت خارجه آمریکا  اخیرا اقدام به چاپ نامه‌ای از طرف نهضت آزادی ایران با تیتر “هشدار نهضت آزادی اقدامات آمریکا موضع تندروها ی داخلی را تقویت می‌‌کند” باز نشر داده است .این گروه با نوشتن نامه‌ای به احزاب کشورهای مختلف هشدار داده ا‌ند که خروج آمریکا از برجام و وضع تحریمها ، دموکراسی خواهی در ایران را مختل می‌‌کند. موضع جریانات اقتدار گرا و تندروها ی داخلی و جنگ افروزان خارجی‌ را تقویت می‌‌کند . در ذیل همین نامه سایت رادیو فردا اضافه کرده است که محمد جواد ظریف گفته است یک اقلیت قدرتمند در کشور ما مخالف برجام بودند اگر مردم بیشتر عصبانی‌ شوند این گروه ممکن است بزودی اکثریت شوند. نهضت آزادی همچنین خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم علیه ایرا ن را غیر اخلاقی‌ ، غیر انسانی‌ و خلاف تعهدات بین المللی دانسته است .

شاید اگر به صحبت‌های یک فاشیست فیلسوف نمایی که همین روزها در لس آنجلس در مورد خمینی کرده و از دوستان نزدیک و هوادار همین جریان است توجه بفرمائید به ماهیت این جریان بهتر پی ببرید .

عبدالکریم سروش عضو انقلاب فرهنگی‌ خمینی که با امضای او هزاران استاد دانشگاه خانه نشین و دق مرگ شدند و هزاران هزار دانشجو زندانی یا اعدام شده ا‌ند از خمینی چنان تعریف و تمجید می‌کند که شما باید مجسمه آزادی را سرنگون کرده و مجسمه خمینی را به جای آن نصب کنید .

 

با این توضیحات مایل هستیم به اطلاع جنابعالی برسانیم تا جاییکه‌ ما اطلأع داریم بر خلاف نظرات این جریان مدافع حکومت آخوندی اکثریت قاطع مردم ایران که مخالف این رژیم هستند با اقدامات شجاعانه شما موافقت قلبی دارند. بنا بر این تشبثات چنین احزاب وامانده و جانبداریهای آشکار و نهان سایت رادیو فردا  از رژیم ایران را خلاف مصالح عمومی‌ مردم ایران است .

مردم ایران ۴۰ سال است که زیر فشار سر نیزه شاهد تاراج ثروت خود توسط سردمداران این حکومت هستند و از هر آنکس که علیه این دزدان و غارتگران اقدامی انجام دهد حمایت میکنند .نامه نوشتن نهضت آزادی به سران احزاب اروپا برای حمایت از برجامی است که سپاه پاسداران را برای اعمال فشار بر مردم قوی تر میکند , حزب الله لبنان را ققدرتمند تر , سوریه را ویران تر و جنگ یمن را شعله ور تر می‌کند . همچنین حمایت آشکار از رژیمی است که دنیا بر ستمگری آن گواهی میدهند و مردم ایران تصمیم گرفته ا‌ند از شر آن خلاص شوند .

ما از همه کسانی‌ که با مفاد این نامه موافق هستند میخواهیم که به هر زبانی که به آن مسلط هستند این نامه را ترجمه و برای مقامات اروپایی و امریکایی بفرستند تا خائنین به منافع مردم و یاری رسانان به ولایت خامنه ای رسوا و رو سیاه شده و دستان حمایت از این رژیم برای همیشه قطع شود.

در یک کلام باید گفت  اتحادیه زندانیان سیاسی بیش از این که ایرانی باشند آمریکایی و به فکر منافع ملی آمریکا هستند به زعم این افراد  گور بابای ایران و مردم ایران اما من نوعی میگویم اتحاد زندانیان سیاسی غلط کرده سخنگوی من و خانواده من و مردم  در ایران شده مگر این زندانیان چند درصد از مردم ایران هستند که اینگونه گستاخانه از طرف مردم  نظر میدهند اگر من و خانواده من در ایران مردم ایران هستیم به هیچ کشور خارجی اجازه ندادیم به امور داخلی ما فضولی کنند و ما با اقدامات هیچ دشمنی علیه ایران موافق نیستیم .

میر باقر صداقی

******   

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon