خاطره کوتاه از وطن پرستی حمزه رحیمی قربانی و کشته شده زیر

شکنجه های سال 73 یا 74 مجاهدین خلق ایران

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس  سی ویکم مارس 2019

من حمزه رحیمی را از محور 2 می شناختم آنموقع محور 2 شامل سه لشکر بود لشکر 40 لشکر 60

و لشکر 67 فکر میکنم پائیز  سال 68 یا 69 بود   .   که سازمان تعدادی از اسرای جنگی را با فریب

آزادی از اسارت از کمپ های اسرا به سازمان آورده بود   .  آنموقع اسرای پیوسته خاطرات زیادی از

شکنجه های که در کمپهای عراقی دیده بودند را به ما تعریف میکردند.   از جمله این خاطرات تلخ این

بود که آنها میگفتند عراقیها به پرسنل نیروی هوائی ایران مخصوصا به خلبانان ایرانی اسیر  در کمپهای اسیران  رحم نمی کردند و به هر ترتیب شده  کاری میکردند تا این خلبانان نقص عضو پیدا کنند .

بعد از جنگ مروارید و کرد کشیهای فراوان محور ما یعنی محور 2 در جلولا در قرارگاه انزلی مستقر شد  ( پادگان اهدائی صدام دیکتاتور عراق به مسعود رجوی بعد از کرد کشیهایش  و نجات صدام حسین از سقوط ) .

مدتی بعد به دلیل این خوش خدمتی صدام حسین  مقرّر کرده بود تا   تاکتیک نبرد تانکها را در حد تیپ و لشکر زرهی فکر میکنم به عربی میشود دبابات لواء التكتيكات هیکلیه و معرکه الان دقیقا یادم نیست   به سازمان آموزش بدهند به این ترتیب فرماندهان و سرتیپ های  ستادی  عراقی که البته جزو گارد ریاست جمهوری عراق بودند برای آموزش ما سازماندهی شدند . به محور 2 فرمانده تیپ ستادی به اسم احمد سهیل... اسم سوم ایشان یادم رفته است افتاده بود شروع این آموزشهای ازتاکتیک واحد تانک بعد دسته و به ترتیب تا  تاکتیک تیپ تانک ادامه داشت  از اینرو حضور تمامی نفرات محور 2 در این کلاسها الزامی بود در این مجموعه کلاسهای تئوری و عملی سرتیپ سهیل احمد .... فهمیدند که حمزه رحیمی در ارتش ایران خلبان اف پنج بوده است در همان کلاسهای تئوری میدانی واقع روی یک تپه تعبیه شده درخارج از  ضلع جنوبی قرارگان انزلی سئوالات سرتیپ سهیل احمد ... از حمزه رحیمی شروع شد که شما در نیروی هوائی از  چه نوع راکتها و موشکها استفاده میکنید و در کلاس حمزه از پاسخ دادن امتناع کرد اما این آقایان حسن نظام و نادر دادگر و تنی چند از فرماندهان آنزمان محور 2 حمزه را شب هنگام  پیش این سرتیپ عراقی برده بودند و اورا زیر فشار گذاشته بودند تا حمزه به سئوالات این سرتیپ ستادی عراقی پاسخ بدهد و حمزه رحیمی باز آنجا نیز از پاسخ دادن امتناع میکند تا اینکه محور 2 قرارگاه انزلی را تخلیه کرد وبه اشرف برگشت و بعد از مدتی در لشکر 40 حمزه رحیمی ناپدید شد من و خیلیها میدانستیم حمزه مسئله دار است و ناپدید شدن حمزه عادی نیست چون نه سازمان اسم اورا جزو بریده ها و جداشده گان  داد و نه جزو شهدا و کم نیستند در سازمان که ناپدید شدند از جمله نوح مجدّم  باید شاهدان همچون غلامرضا شکری بیرون بیایند و جنایات و قتلهای داخل تشکیلات مجاهدین را افشا کنند واقعا نفراتی همچون حمزه رحیمی و نوح مجدّم گمنام کشته شدن و گمنام ماندن .

میر باقر صداقی

********

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon