نامه سرگشاده به آقای مدرس سوکول بالا مجری برنامه

Real Story  Vision Plus

انجمن وطنم دوم دسامبر 2018  سوئیس 

با سلام و احترام به آقای مدرس سوکول بالا مجری برنامه رئال استوری اخیرا در خبرها

شنیدم شما با حضور در مقر فرقه رجوی در آلبانی با آقای حسن نایب آقا در فرقه رجوی

مصاحبه ای داشتید متاسفانه من در مراجعه به متن مصاحبه متوجه شدم که آقای حسن نایب

 آقا به شما گفته که رساناهای خارجی سعی در فریب جامعه دارند واین گروه یک گروه

جنگ جو نیست و آنها روشنفکران جامعه خود هستند و تنها با روشنگری در مقابل رژیم

مقاومت کرده اند اما من بعنوان یک عضو جدا شده از این گروه باید به شما بگویم که این گروه یک گروه تروریستی است آنموقع که من عضو این گروه بودم بارها این گروه مرا تشویق به خشونت و اعمال تروریستی کرده است حتی من شاهد اعزام تیمهای تروریستی از این گروه برای بمب گذاری و خمپاره باران شهرهای ایران بوده ام و حاضر هستم در هر دادگاهی بین المللی این را شهادت بدهم لطفا فریب این گروه تروریستی را نخورید این گروه بدلیل شکست استراتژی جنگ آزادیبخش و سقوط صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در حال حاضر توان جنگ مسلحانه را ندارد اما پتانسیل عملیاتی شدن در هر زمان و هر لحظه را دارد.

با تشکر میر باقر صداقی سوئیس دوم دسامبر 2018 انجمن وطنم .

متن انگلیسی نامه "

Dear Mr Moderatori Sokol Balla, presenter of the Real Story in Vision Plus in Albania.

Your program was brought to my notice in which you visited the Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, PMOI and many other pseudonyms) terrorist organisation and held an interview with Mr Hassan Naybagha.

I noted that Hassan Naybagha falsely claimed that all foreign media are now trying to mislead the international community and claimed not only that the group is not a military group but the group and its members in the camp are from among the intellectuals of Iranian society, who have only resisted the regime in Iran by intellectual means (not military).

As an ex-member of the Mojahedin Khalq Organisation (MEK, MKO, or more properly known as the Rajavi cult),I can testify to you that the MEK is nothing more or less than a terrorist group. When I was with the group, I was regularly encouraged to carry out violent acts of terrorism. I have also been witness to the despatch of MEK terror teams from Iraq to Iran to carry out bombing campaigns, using mortars to attack buildings in residential areas. I am available to testify in any court of justice should there be the opportunity.

Please don’t be fooled by the charm offensive of this terrorist cult. Due to the defeat of Saddam Hussein who was the benefactor and the main strategic ally of Mojahedin Khalq, the group is now incapable of taking up arms. But make no mistake, they still have the dangerous potential to start terrorist operations should the time and the place by favourable to them.

Mir Bagher Sedaghi

لینک منبع خبر 

https://www.vizionplus.tv/muxhahedinet-e-fundit-real-story-sjell-jeten-e-3000-mek-ne-manez/

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon