هدف فرقه رجوی از پیام زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج خطاب به

جواد ظریف به کشتن دادن این زندانیان است

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس یازدهم اوت 2019

اگر باور کنیم زندانیان سیاسی گوهر دشت کرج به این راحتی هر از چندگاهی به فرقه رجوی پیغام برای درج در نشریات میفرستند باید به  دولت ایران در حقوق بشر نمره قبولی داد که به زندانیان به اصطلاح سیاسی چنین اجازه را داده که به راحتی نظریات خودشان را به گروهای برانداز بفرستند , بعدا هم عواقبی گریبانگیرشان نشود. در این یکی دوسال گذشته چندین بار من شاهد این بودم که فرقه رجوی از زبان زندانیان سیاسی از جمله سعید ماسوری مطلب در سایتهایش پخش میکند این در تناقض آشکار با پیام اخیر  زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج خطاب به جواد ظریف است .این زندانیان سیاسی هم تریبون سایت آفتابکاران فرقه رجوی را در اختیار دارند بهتر است برای یاد آوری بگویم که آقای سعید ماسوری در ماموریت داخله خمپاره زنی در ایران دستگیر شده است و هنوز برخلاف پیام زندانیان سیاسی گوهر دشت کرج اعدام نشده اند و باز بهتر است یاد آوری کنم من با سعید چندین سال در مناسبات یکجا بودیم من سعید را از نزدیک میشناسم و امیدوارم هر جا که هست خوب و شاد وخرم باشند و از ایشان هیچ گله و شکایتی ندارم , اما در عجب ام که چگونه فرقه رجوی با پخش این اراجیف در سایت آفتابکاران سعی دارد شرایط بغرنج این زندانیان را در زندان بیشتر از این به وخامت بکشاند به یقین فرقه رجوی خواهان  ریخته شدن خون و سوء استفاده از این خونها و مظلوم نمائی است . در این چهل سال گذشته تنها چیزیکه من از آمریکا و بی بی سی و سازمان ملل و همایشهای مختلف به یاد دارم سیاه نمائی در قبال ایران و طنم است خوب است که 12 سال تمام در اروپا زندگی میکنم و به چشم دیدم اروپا و زندگی در آن هم بسیار آش دهن سوزی نیست , میتوانم هزاران نقص و کمبود را متذکر شوم .

البته که جمله بندی و فرهنگ نوشتار این پیام خاص فرقه رجوی است من تمامی این 8 زندانی سیاسی را نمیشناسم اما به یقین میدانم این نوشته ها برای وخیم کردن شرایط زندان این زندانیان سیاسی از طرف فرقه رجوی تنظیم شده است اگر این فرقه به اندازه سر سوزنی شرافت انسانی داشت به جای درج این چرندیات سعی میکرد این زندانیان را از گرفتاری رها میکرد . سعید ماسوری که در مناسبات مجاهدین بوده خودش بهتر از همه میداند که در فرقه مجاهدین حجاب برای زنان و دختران اجباری است و ازدواج برای زنان و مردان  ممنوع , در مناسبات مجاهدین حتی نماز و روزه هم برای اعضا اجباری است من از خود سعید میپرسم چند بار نماز و روزه ات در مناسبات قضا شده است , چند بار زیر انتقاد رفتی که در نماز جماعت شرکت نکرده ای یا چرا روزه نگرفتی من چگونه باید این تناقضات را هضم کنم . مماشاتگری آمریکا و اروپا حرف مزخرف فرقه رجوی برای برانگیزاندن جنگ طلبی بیگانه برای چپاول ایران است کدام بیگانه خوشبختی برای دیگرملت ها به ارمغان برده است که فرقه رجوی برای ما آنرا آرزو میکند . من بعنوان عضو جدا شده باز چرندیات فرقه رجوی بعنوان پیام زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج خطاب به جواد ظریف برای قضاوت مردم در زیر عینا میگذارم .  

 

 

 

 

 

 

 

 

    


چهل سال است که رادیو و تلویزیون حکومتی تماما در انحصار شماست بقیه مردم هیچ،چهل سال است که تمام روزنامه ها و نشریات در انحصار شماست و بقیه مردم هیچ،چهل سال است که تمام تریبونها از نماز جمعه و مجلس و مسجد و منبر در اختیار شماست و بقیه مردم هیچ… چهل سال است برای شعار و دعوت و تبلیغ،در و دیوار خیابانها هم، در اختیار شماست و بقیه مردم هیچ…و چهل سال است که به مرحمت امریکا وبی بی سی و اروپای مماشاتگر حتی تریبون سازمان ملل و همایش و مصاحبه در اختیار شما بوده،از و گاردین و امانپور ها و فرید زکریاها،حتی موگرینی و جان کری و بقیه مردم هیچ…شما حتی رئیس جمهورها و نخست وزیرها،رئیس مجلسها و نمایندگان پیشین خود را هم که تماما منصوب و در خدمتتان بوده اند را در حد یک جمله و عکس هم فرصت نمیدهید(حصر و ممنوع التصویری) بعد خود را نماینده مردم میخوانید و از آزادی بیان دم میزنید!
شما به کدام مخالف جدی خودتان در تمام این چهل سال اجازه داده اید که یک جمله مخالفت جدی کند.مگر این چهل سال مردم ایران به تمامی،بوسیله شما تحریم و تکفیر نشده اند؟هیچگاه جایی برای شکایت و تظلم خواهی این مردم باقی گذاشته اید؟هر زمان هم مردم از فقر و فلاکت و سرکوب و زلزله و سیل و چپاول و غارت شما،خواسته اند اعتراضی کنند،جز آمدن به خیابان و به جان خریدن گلوله و باتوم و گاز اشک آور و زندان و اعدام،جایی و چاره ای برایشان باقی گذاشته اید؟؟؟مگر چهل سال تمام، همه تریبونهای داخلی و خارجی را بکار نگرفته اید که تنها دروغها و اکاذیب خود را به جهانیان القا کنید.اینکه در ثبات کامل هستید،مخالف سیاسی ندارید،زندانی سیاسی که اصلا ندارید و زنان ایران خودشان حجاب و چادر چاقچور اجباری را انتخاب کرده اند،قوه قضاییه مستقل دارید و همه مردم کشته و مرده شما هستند و تازه،تحریمها هم هیچ اثری ندارد و از قضا فرصت هم هستند و تنها به زیان اروپا و امریکا می باشند؟!
چهل سال است که خون مردم را در شیشه کرده اید،از ریختن خون جوانان این مملکت دریغ و درنگ نکرده اید و از پیکر آنان هزار هزار گور و قبرستان بی نشان کاشتید،اموال مردم را به یغما بردید و در حسابهای شخصی تان انباشتید و کاخها بنا کرده اید و حال… و حال که بعد از چهل سال اروپا و امریکایی که همیشه سپر و حامی و بلاگردان تان بوده(آنهم میلیارد دلاری)و گرین کارت و تریبون در اختیارتان گذاشته،یک چندی است که سیاست مماشات و همراهی اش را تغییر داده و تصمیم گرفته به میزان شایستگی و مشروعیتتان با شما مراوده داشته باشد(یعنی هیچ)و تنها اندکی از همان معامله ای را با شما بکند که طی این چهل سال،شما با مردم ایران داشته اید.حال آنرا درد آور و غیر قابل تحمل میبینید؟!
پس هنوز آنچه را که باید،نچشیده اید و هیهات که این فقط امریکاست…
باش تا صبح دولت مردم بدمد،آنگاه خواهید فهمید که دیپلماسی توجیه جنایت با نیش بازِ تا بناگوش چه عواقبی دارد…

۱-ابراهیم فیروزی
۲-پیام شکیبا
۳-محمد امیرخیزی
۴-حسن صادقی
۵-سعید ماسوری
۶-پیروز منصوری
۷-مجید اسدی
۸-آرش صادقی

چهارشنبه ۱۶ مرداد ۹۸

میر باقر صداقی

********

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon