نامه سرگشاده : با سلام و درود به آقای ایلیرمتا , رئیس جمهور

محترم کشور آلبانی

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس دوازده اکتبر 2109

جناب پرزیدنت متا اخیرا بصورت اتفاقی مطلع شدم  ,شما در سیزده سپتامبر امسال از مقر فرقه رجوی در آلبانی بازدید کرده اید البته بازدید از وضعیت معیشتی بردگان گرفتار در این مقر خوب است امیدوارم این نفرات گرفتار در فرقه رجوی در مضیقه نباشند .

اما حائز اهمیت , این فرقه به علت سانسور و عدم اطلاع عموم از تشکیلات درون فرقه ای با مظلوم نمائی با قلب وجعل واقعیت سعی در مهندسی افکار عموم به نفع خویش هست , فلسفه وجودی این فرقه ربطی به مقاومت نداشته و ندارد و هر چه هست مزدوری و وطن فروشی نهادینه شده در این فرقه است . یادمان باید باشد این فرقه تا دیروز زیر چتر صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود . البته من سر فداکاری نسل گمراه کاری ندارم چون من هم جزئی از این نسل فریب خورده و گمراه بودم فکر میکردم خون من و ما به جیب خلق ریخته خواهد شد اما اگر روزی این قربانیان سر از قبر بیرون آورند بی شک اول از همه به رجوی تف خواهند کرد و باز باید یادمان باشد که من و ما اعضای این فرقه سلاح به دست در جنگ تن به تن و خونین  بودیم , رجوی به ما یاد داده بود که بین ما و رژیم یک سخن حکمفرماست ( گلوله و خون ) از اینرو آقای پرزیدنت متا  مجاهدین و مریم رجوی تصویر غلطی از آنچه که بودند برای شما ترسیم کرده اند و برای من فریبکاری فرقه رجوی شوکه کننده است .  بیش از همه باید مجاهدین از زندان و اسارت خود ساخته خارج شوند و من بعنوان عضو سابق جدا شده و منتقد در مورد برنامه 10 ماده ای خانم مریم رجوی باید بگویم مجاهدین هیچ اعتقادی به این برنامه 10 ماده ای ندارند و بیان این برنامه تنها سعی در فریب افکار عمومی است من بعنوان شاهد هر آنچه در تشکیلات حکم فرما بود  را در اینجا یاد آوری میکنم تا شما خود قضاوت کنید

در تشکیلات مسئولین انتخابی نیستند انتصابی هستند بعد از انتصاب کسی حق اعتراض ندارد اصولا فرقه به رای گیری اعتقادی ندارد .

در درون تشکیلات حقوق فردی معنی ندارد و اصولا فرقه رجوی به کثرتگرای اعتقادی ندارد حرف حرف زور است و بس.

در درون مجاهدین هم شکنجه است و هم اعدام وسر به نیست کردن از جمله کشته شدن آقای حمزه رحیمی زیر شکنجه در تشکیلات مجاهدن .

مجاهدین معتقدن اسلام آنها چپ مارکیست است و از آنها چپ تر نمیتوان در دنیا پیدا کرد در تشکیلات مسحیان و مسلمانان سنی را مجبور میکردند که شیعه شوند .

در مناسبات ازدواج ممنوع است و در ارتش آزادیبخش منحل شده اعضای غیر مجاهد از مزایای کمتری برخوردار بودند.

در مناسبات مجاهدین حجاب و نماز و روزه اجباری است و به برابری انسانها اعتقادی ندارند هر چه هست استفاده ابزاری از آدمها است تا روزیکه تاریخ مصرف آدمها تمام شود .

مجاهدین بیش از حد مذهبی هستند و به اسلام خود میبالند و در تشکیلات مجاهدین صحبت از عدالت و قانون معنی ندارد رهبر عقیدتی حکم و جایگاه اما زمان را دارد .

بیانیه های جهانی حقوق بشر و میثاقهای و کنوانسیون های بین المللی تنها وسیله ابزاری برای فرقه رجوی داشته و دارد در مناسبات مجاهدین کسی حقی ندارد تا بحث حقوق شود . تا دوست داری شکنجه روحی و جسمی در مناسبات هست

در مناسبات مجاهدین صحبت به زبان ترکی , کردی , عربی , گیلکی و غیره ممنون است همه باید به زبان فارسی صحبت کنند.

در تشکیلات هر چه چاپلوستر باشی برایت فرصت ها باز و فراهم میشود .

مریم یادش رفته بگوید که مسعود آرزو داشت یک روزی ناو هواپیما بر داشته باشد .  

در قاموس مجاهدن هدف وسیله را توجیح میکند بهمین خاطر هم راست وراست دروغ میگویند و از این دروغ گفتن ترسی ندارند.

جناب پرزیدنت متا امیدوارم مطالب فوق نگرش درستی در باره مجاهدین و اهداف آنها را برای شما ترسیم کند .

با تشکر میر باقر صداقی سوئیس

******

 

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon