چهره وطن فروش رجوی خیلی وقت پیش از شهادت سردار سلیمانی رو شده بود

میر باقرصداقی  انجمن وطنم سوئیس 12 ژانویه 2020

سال 74 در مجموعه نشستهای حوض و موسسان دوم ارتش آزادیبخش رجوی در توجیه

انحلال ارتش آزادیبخش و موسسان دوم میگفت من که پشتم به یک ابرقدرت نیست کسی

میتواند سرنگون کند که پشتش یک ابرقدرت باشد ,مثال از آقای جلال طالبانی میآورد که

در سفر آمریکا هست و با پوزخند میگفت خریدن حضرات کار سختی نیست اگر من و ارتش آزادیبخش در عراق هستیم بخاطر این است که عراق یک کشور ضعیف هست و نمیتواند ایران بزرگ را تحت مستعمره خود داشته باشد خلاصه بگویم سنگ مفت و گنجشک مفت , مسعود رجوی با لاف و گزاف و گنده گویی میخواست خودش را که اون بالا در جایگاه امام زمان نشسته بود وارسته و مستقل جا بزند و چه ها که از انقلابیگری خودش نگفت جایگاهی که مختص اوست و دست نیافتنی خلاصه و جمع بندی این مبحث این بود که خود صدام هم درابهت وطن پرستی رجوی مات و مبهوت است چرا که یکبار رجوی حاضر نشده به سئول اطلاعاتی صدام جواب دهد. در این مجموعه نشستها بود که مسعود مدعی شد میتواند خوب دفتر مجاهدین را ببندد و ما ساده دلان باور داشتیم اگر روزی روزگاری زمان سربدار شدن باشد رجوی جلوتر از ما سربدار خواهد شد و خودش هم مدعی بود اگر زمانش برسد مثل اسپارتاکوس اما اومیخواهد اولین کسی باشد که  به صلیب کشیده شود .

سالها مسعود در تقبیح سران دولت آمریکا از جان بولتون گرفته تا بوش پدر و پسر چه ها که نگفت و چه دیوها که از آنها نساخت  بلاخره زمان گذشت و گذشت و پل صراط دق الباب کرد و روز سرنگونی صدام حسین فرا رسید بسیار از ما که منتظر بسته شدن خوب دفتر مجاهدین بودیم در شوک فرار سرکار خانم مریم قجر عضدانلو و مسعود و خلع سلاح ( سلاح ناموس مجاهد خلق ) بایستی خط حرکت موازی با حرکت صاحب خانه جدید یعنی آمریکا را در پیش میگرفتیم و ما مجاهدین با همان سلاحهای سبکی که در دستمان  مانده بود تا خلع سلاح نهائی آمریکائیان را اسکورت و تجاربمان را بایستی تام وکمال در اختیار آمریکائیها   قرار میدادیم .

ما مجاهدین ساده باور به راستی میدیدیم در قمار, شرف و ناموسمان را باخته ایم جای ما دیگر آنجا نبود و هر آنچه که تا به آنروز باور داشتیم روی انگاره های پوچ بنا نهاده بودیم دلمان از درد میسوخت . رجوی برای همیشه دردلم و دلمان مرد و بی ارزش شد .

من  در پیام 13 دی مردگ رجوی چیزی جز جفتک , بغض و کینه حیوانی علیه سردار قاسم سلیمانی چیزی دیگر ندیدم  اما راستی نباید در مقابل چنین سرباز و نگهبانی میهن به احترام پا چسباند و لنگ انداخت , اگر ملاکمان جهاد اکبر باشد نباید گفت سلیمانی  جزو صدیقین  ووفادارترین ها بود و از رجوی باید پرسید تو کجا ایستاده ای ای وطن فروش لعنت خدا بیشتر از این نصیب تو شده است یادت هست گفته بودی هر کس که خیانت کند خسر الدنیا و الآخرت خواهد شد ما که به یقین خسران را سالیان در گریبان تو دیده ایم چرا از سوراخ موش بیرون نمیائی خلع سلاح شدن بیشتر برازنده تو بود دیدی چگونه غلط گویان تمام توپها و تانکها را تحویل آمریکاییها دادی برای انهدام حال فکر میکنی با یک پیام و قمپز در کردن پرسنل نظامی ایران سلاحها یشان را به تو خائن تحویل میدهند تا ایران را به لیبی تبدیل کنی راستی مسعود جان به کی تسلیم شده ای آخرین بار خواهر مریم بخاطر مشروعیت دادن به غیبت کبری تو میگفت که برادر توی زندان هست مسعود جان باید باور کنم باچندتا پیر و پاتال که دور  خود نگه داشتی میتوانی دوباره ارتش تشکیل بدی دست مریزاد تو دیگه کی هستی . رو نیست سنگ پای قزوین راستی برادر مسعود ببخشید تا بحال چندین بار موسسان ارتش آزادیبخش راه انداختی تا موسسان دوم که من بودم بعد از آنهم که شنیدم در آلبانی موسسان سوم و چهارم هم داشتیم  ما سالیان عادت داریم تو سال را سال سرنگونی اعلام میکنی یادت هست سال 72 وقتی سید رائیس صدام حسین به ارتش آزادیبخش سه تا تانک تی 72 هدیه داده بود تو سال را سال سرنگونی با تانک تی 72 خواندی البته ناقولا نوبت قیمت دادن که میرسد خوب به دیگران حواله میدهی تا آنها خون بها را بپردازند از سال 44 که آروزی گرفتن حکومت در ایران را داری , خوب در این مدتی که نبودی پیشرفت کرده ای و به مردم عراق سوریه و لبنان هم پیام میدهی نمیدانم اینبار چقدر میتوانم تو را جدّی بگیرم اصولا تو آدم جدّی نبودی و نیستی  در سخنرانی یکطرفه خوب جنایت دیگران را افشا کردی اما نگفتی سالهای 73 و 74 چند نفر را در اشرف به بهانه رفع ابهام زیر شکنجه بردی و چرا آن جنایات را کردی البته سرنگونی صدام بد چیزی برات بود و دستت را در جنایت بست و نگذاشت بیشتر از این از پول نفت عراق سهم بگیری البته تو راه بلد و هفت خط هستی , خوب میدانی دیگران از جمله عربستان را چگونه سرکیسه کنی حداقل سند پولهای که از عراق میگرفتی در یوتیوب هست( برای ثبت در سینه تاریخ )

 در عراق که بودیم میگفتی کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من  , حال میگوئی کس نخارد پشت ما منظورت چیست باز باید دیگران  قمیت  بپردازند و تو مفت خوری کنی ,  خلق به کمرت بزند .

میر باقرصداقی

 

* ** ** ** *

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon