بر اندازان آمدند : محمد حسین توتونچیان حسین جان تو و شما خاک انداز

هم نیستید , دستمال کاغذی

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس بیست وسه نوامبر2020

 

در سایت آفتابکاران فرقه رجوی  با مقاله آقای توتونچیان برخورد کردم با تیتر براندازان آمدند .  متاسفانه در دنیای امروز فرقه ها و افراد کُند ذهنی مثل تو و سازمانت وقتی بلندگوی یکطرفه داشته باشید تنها حرف و حدیث میبافید و بیرون میدهید بدون اینکه محتوای پشت حرفها خوابیده باشد این حرف اما حسین علیه السلام در روز عاشورا در مورد رجوی مصداق خوبی است اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید در ذیل جمله من ,  دفاع از صدام حسین دیکتاتور سابق عراق تلقی نشود ولی صدام هر چه بود مرد بود و تا روز آخر علی الرغم صدها بار درخواست ایران رجوی ملعون را به ایران تحویل نداد و تا آخر پاش ایستاد اما رجوی همان روز اول صدام را فروخت از مهناز شهنازی بپرس در امام ویس عراق  به فرمان چه کسی اکیپ اسکورت برای نظامیان آمریکائی راه انداخته بود و اطلاعات روستاها و عشایر منطقه را به آمریکائیها میداد یادم هست وقتی من اعتراض کردم و گفتم  , وقتی دیدم سربازان آمریکائی را اسکورت میکنیم شرم کردم رقیه عباسی در جواب من گفت گو خوردی  شرم کردی  تعصب ارتش آزادیبخش پس چی شد,  غیرت هم غیرت مردهای قدیم وقتی یک تار مو از سبیلهاشون میکندند حرف حجت بود حسین جان یادت باشد تو از توابان سال 67 هستی چرا راستی سال 67 اعدام نشده ای چرا سر اصول نایستادی و دوستانت را فروختی  حال من عینا نوشته تو را اینجا میاورم  بعدا جواب تک تک آنها را خواهم داد .

خبر را اینطور به خامنه ای اطلاع دادند براندازان آمدند

نه دو روز بعد بلکه همان ساعت اول خروش دانشجویان و او زیر لب غرید که تقصیر از خودمان بود

ویژگی خروش اینبار براندازان این است که این حرکت کمتر از یک هفته بعد از عظیم ترین نمایش قدرت رژیم در جریان خاک سپاری ابر تروریست منطقه و جهان قاسم سلیمانی با فریاد دیکتاتورسپاهی داعش ما شمائید تمامی آن تبلیغات کاذب را نقش بر آب کرد

قدرت این خیزش به حدی بود که ابر قدرتی را که بعد از کشتن سلیمانی از طریق سفارت سوئیس در تهران بر سر موشک خوری و قبول پیش شرط با رژیم به مذاکره کشانده بود را مجبور کرد که تویت فارسی بزند و بنویسد ما آعتراضات شما را از نزدیک دنبال میکنیم شجات شما الهام بخش است

بر عهده گرفتن مسولیت شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوضاع را صدبار برای رژیم بحرانی کرد اگر این مسولیت را نمی پذیرفت و به دروغ ادامه میداد باز هم اوضاع صدبار برای رژیم بحرانی میشد و این یعنی بن بست استراتژیکی  

  نتیجه اینکه تضاد مردم ایران با جمهوری اسلام ترمیم پذیرنیست چون این رژیم همه موئلفه های آنرا پیش خوری کرده و از بین برده است تنها راه پیش روی مردم حذف کامل این رژیم در تمامیت آن است چنین به نظر میرسد که مردم مصمم هستند تا این مهم را به سر انجام برسانند.

آیا وقتی عده ای آشوبگر و  هرج مرج طلب و وابسته به خیابانها میریزند و بانکها را آتش میزنند میتوان به آنها برانداز گفت هنوز دستگیری سه ساعته راب مک ایرسفیر انگلیس در مقابل دانشگاه امیر کبیر را فراموش نکرده ایم راستی این دانشجویان چه رابطه صمیمی با سفیر انگلیس داشتند و سقوط هواپیما اکراینی  به او چه ربطی داشت , چه معمای نهفته در جعبه سیاه اکراینی هست چرا دولتهای غربی حاضر نیستند تجهیزات لازم خواندن  آنرا به ایران بدهند تا معما حل شود , چرا در لیبی و سوریه هم آشوبگران با سرویسهای غربی سرو کار داشتند, براندازان در لیبی الان در ناز و نعمت زندگی میکنند آقای قذافی که سرنگون شده آیا به هر کسی که فکر براندازی دارد باید پاداش داد و به به کرد ,  شکنجه های سال 73 و 74 در اسکان قرار گاه اشرف را به پای چه کسی باید نوشت آیا رجوی با چنین سابقه ای لیاقت صدارت را دارد ؟ تاریخ نشان داده مردم خیلی اشتباه میکنند باید با هر اشتباهی همراه شد مسلما نه .

حسین جان معلوم خیلی عاشق ترامپ شدی سردار سلیمانی هر چه بود یک وطن پرست واقعی بود چهل سال تمام از این مرز وبوم دفاع کرد و در مقابل این شرف باید پا چسباند قمپز ترامپ قبل از موشک باران عین الاسد و بعدش را هم دیدیم بیچاره جرات نداره تعداد کشته هایش را بگوید حال به 129 موجی رضایت دادیم تا ببینم در آینده چند تا مجروح و کشته داده اند دیدی روی ابرها هستی

و از برانداز امروز حتی خاک انداز هم در نمیاد اما تجربه تخلیه نیروهای آمریکایی از اشرف نشان داد براندازها بیشتر به درد دستمال کاغذی میخورند یادت هست وقتی که آمریکائیها رفتند سازمان برای مظلوم نمائی پروژه کشتار اشرفیان را راه انداخت .

 

میر باقر صداقی

 

 

******

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon