بندهای دام برده داری نوین  فرقه رجوی هر روز با ریزش نیرو بیشتر شل میشود

انجمن وطنم 4  نوامبر 2018سوئیس

در این ماه گذشته شاهد بودیم که, تک تک هم شده  اعضای با سابقه در فرقه رجوی

 از این فرقه جدا میشوند از این جمله نفرات میتوان به جدائی حسن حیرانی , حسن_

 شهبازی , غلامعلی میرزایی , عظیم میش مست , موسی دارمرودی و علی هاجری

 نام برد .متوسط عضویت این افراد در فرقه رجوی 30 سال است

در تحلیل و ریشه یابی علل تن دادن این نفرات و کادرهای در تشکیلات فرقه رجوی

به برده داری نوین مسعود رجوی تنها میتوان از توهم مبارزه و انقلابیگری  نام برد

که ما اعضا به آن دچار بودیم نام بر د . یادم هست در شروع و همگانی شدن انقلاب

ایدئولوژیک در سال 68 تنها بند اسارتی که ما کادرها در فرقه رجوی بر گردن داشتیم انقلابیگری و مبارزه بود وحاضر بودیم برای اینکه اسم انقلابیگری روی ما بماند هر بهائی را بپردازیم متاسفانه  مسعود رجوی با اشراف به این موضوع و با  مهندسی و دوز و کلک توانست این بند اسارت را با سوء استفاده از عنصر فدا و صداقت بر گردن ما کادرها قطوتر کرده و برده داری نوین خود را در داخل مناسبات تئوریزی و جامعه عمل بپوشاند .

اما زمان گذشت و زمان نشان داد رجوی آن اسطوره و قهرمانی  که ما فکرش را میکردیم نیست این فرقه تنها چیزی که به آن پایبند نیست اصول انقلابیگری و مبارزه است ,اصل مستقل ماندن در این فرقه معنی ندارد, این فرقه دل به بیگانه و اجنبی دوخته است در آخرین خبر رسیده از دوستان جدا شده  مسئول اول سازمان در مقابل سوال یکی از خانمهای فرقه رجوی که در متینگی پرسیده بود یعنی اگر ما در صحنه , لحظات جیم ( نمونه های مربوط به موارد جنسی ) خود را نگوییم رژیم سرنگون نخواهد شد ؟ آیا میتوانید رابطه این موضوع با سرنگونی را توضیح دهید ؟  

اما جواب خانم زهرا مریخی , مسئول  فرقه رجوی این بود . اگر به تعهد 22 بهمن نرسیم ( منظور وعده سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در 22 بهمن 1397 از جانب جان بولتون و  مسعود رجوی است که تعهد اجرایی آز از اعضا گرفته شده است ) باید به خودمان شک کنیم نه به خط سازمان , باید به انقلاب ایدئولوژی خودمان شک کنیم , باید به عدم پایبندی به غسل ( بیان آشکار موارد جنسی )در صحنه شک کنیم .

 

از موضوع و متن سوال این خانم عضو میتوان فهمید وضعیت تشکیلاتی فرقه رجوی در کشور آلبانی به مرحله انفجار رسیده است تمام دوستان جدا شده میگویند در این فرقه دیگر مسئولین توان کنترل را از دست داده اند هرج و مرج و انارشیست کم کم جای خود را در  مقابل  مشت آهنین فرقه رجوی باز میکند کادرها چون  سالیان وعده پوچ و توخالی و مفت از مسئولین این فرقه شنیده اند حاضر نیستند به راحتی در مقابل خواسته های نا حق و نا مشروع فرماندهان سر فرود بیاورند از اینرو اینبار موج ریزش کادرها از متوسط 30 سال سابقه شروع شده است . این زنگ خطر بزرگی برای فرقه رجوی است این وضعیت بخوبی درمحفلها  یعنی بیان نارضایتی با یکدیگر  بدور از کنترل تشکیلاتی و نشستها و متینگهای عملیات جاری به مرحله اوج خود رسیده است دیگر فرماندهان قدیمی خط جاسوسی و خبر چینی را بازی نمیکنند آنها با نیروهای تحت مسئول خود رابطه نزدیگتری بقرار میکنند و بجای جاسوسی آنها با آنها هم محفل و هم درد میشوند  و مشوقی برای جدا شدن هر چند که بعضا غل و زنجیرهای ترس از جدا شدن و نامیدی از ادامه زندگی در گفته های آنها هست .

بخاطر این مریم رجوی خوب فهمیده که دیگر نمیتواند با وعده های سر خرمن نیروها را مجاب برای ماندن بکند لذا دست به دامن بیگانه شده و با آوردن جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا , در نشست پاریس اعلام میکند که رژیم ایران نباید چهلمین سال تاسیس خود را جشن بگیرد وبعد هم مسعود رجوی با خوش رقصی در مقابل جان بولتون   در پیامی وعده میدهد که رژیم تا 22 بهمن سال جاری سرنگون خواهد شد . سه ماه تا 22 بهمن 97 وقت مانده است باید دید فرقه رجوی و جان بولتون به وعده خود عمل خواهند کرد و رژیم سرنگون خواهد شد یا باز مثل همیشه مورد تمسخر قرار خواهند گرفت .

آنچه که مسلم است و نباید فراموش کرد فرقه رجوی در مقابل تحریمهای آمریکا باید پاسخگو باشد , این فرقه مشوق تحریم آمریکا علیه مردم ایران است این فرقه با عوض کردن جای مظلوم و ظالم سعی در سفید کرده چهر کثیف تحریم کننده  و انداختن گناه سر ایران است و اگر مردم ایران دچار کرسنگی و بدبختی بر اثر تحریمها هستند این فرقه باید جواب بدهد چرا با سرویسهای جاسوسی همسو شده و با افشای اسنادی که از سرویسهای جاسوسی اجنبی گرفته است هیزم روی آتش فتنه آنها ریخته است و باید مردم ایران از تحریم کننده و آتشبیار و حامیان آن متنفر باشند نه تحریم شونده و مظلوم .

میر باقر صداقی 4 نوامبر 2018 سوئیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,,,,,,,,,,

   

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon